het begin van de enkhuizer damklub

 

koninklijk goedgekeurd

door Hans van der Veen
Al in de negentiende eeuw werd er in de provincie Noord-Holland veel gedamd, met name in de Beemster. Enkele bekende namen uit die tijd zijn bewaard gebleven, zoals De Heer en Noome, hele families van sterke dammers. Ook in Enkhuizen werd er al gedamd. De oudste gegevens die we kennen stammen echter uit de eerste jaren van de twintigste eeuw.
Een groepje van zes sterke dammers had zich verenigd en speelde regelmatig thuis ten huize van Klaas Mantel in het Westeinde. Behalve deze waren het Johannes Kooy, Piet Kort (die een oude boerderij bewoonde op de hoek van het Handvastwater en de Noordergracht), Jacob Swier en Jan Roosendaal.

notulen van de eerste vergadering

Notulen van de EERSTE vergadering gehouden op 8 maart 1906 in de Oranjezaal

Aanwezig: 14 leden.

De vergadering werd geopend door de heer D.Brouwer. De heer Velds las toen de vergadering 'n schrijven voor van den Heer Broekkamp (Damredakteur v.d. Amsterdammer) waarin 't voorgesteld werd alsof de heer de Haas (kampioen van Nederland) een niet te vertrouwen persoon was op 't gebied van 't edele Damspel.

statuten der vereeniging

Statuten der Vereeniging "Enkhuizer Damclub"

gevestigd te Enkhuizen.

Artikel 1.
De vereeniging "Enkhuizer Damclub" gevestigd te Enkhuizen en opgericht den 8e Maart 1906, bestaat uit werkende leden, onder leiding van een Bestuur van 3 of meer leden, door eene algemeene vergadering gekozen en die hunne functiën onderling verdelen.

Subcategorieën