E.D.C. in maart 1932

In de jaren ’30 van de vorige eeuw was de Enkhuizer Damclub een bloeiende vereniging onder het bezielende voorzitterschap van Thomas Lub, die van bakkersknecht was opgeklommen tot directeur van de plaatselijke broodfabriek.

Vanaf de oprichting in 1906 tot 1930 werd gespeeld in de Oranjezaal. Daarna tot 1936 in De Doelen, waarna een zwerftocht begon. Als we een foto van het voorcafé van De Doelen zien, dan zou het best eens kunnen dat die de locatie voor de clubavonden was. Bij wedstrijden kon dan wellicht worden uitgeweken naar de grote zaal.

DeDoelen1950

Het interieur van het café van De Doelen omstreeks 1950