1980 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ - VIOS

1981 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ - VIOS

1982 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ - VIOS

1983 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ - VIOS

1984 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ - VIOS

1985 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ - VIOS

1986 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ - VIOS

1986 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ

1987 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ

1988 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ

1989 Damnieuws Oostelijk West-Friesland

Damnieuws EDC - OG - HP - GSZ

Enkhuizer Damclub - Triëst (It) (6 juli 1981 - 16 januari 1989)

EDC 75 jaar

Op 3 maart 1981 is het 75 jaar geleden dat de Enkhuizer Damclub officieel werd opgericht. Dammers zijn meestal geen feestvierders. Herdenkingen vinden dan ook vaak plaats in de vorm van damevenementen. In het verleden waren er maar weinig uitzonderingen, maar soms werd er toch een eenvoudig feest georganiseerd.
In 1980 spraken de leden van E.D.C. zich duidelijk uit: het feest dient sober gevierd te worden; er moet wel iets gedaan worden, want 75 jaar is toch een belangrijke mijlpaal. Echter geen feestavond.

De eerste echte onderlinge competitie

De eerste uitslag vinden we na het seizoen 1907-08.
Deze is als volgt:

1. G.Spijker   26   10. D.Brouwer   16
2. Jb.Swier   24   11. C.Mantel   15
3. P.Kort   21   12. I.de Vries   14
4. Th.Lub   21   13. Vervloet   14
5. Kooi   20   14. P.Visser   11
6. D.de Vries   20   15. A.Korff   10
7. J.de Jong   18   16. Kok   8
8. Kl.Mantel   17   17. Morriën   7
9. Broer   16          

Later vertrok Spijker naar Overijssel. Van daaruit hield hij nog lang contacten met Enkhuizen en de E.D.C.
Jb. Swier emigreerde naar Zuid Amerika. Piet Kort bleef in Enkhuizen actief tot op zeer hoge leeftijd en voor Thomas Lub, waarschijnlijk wel de allergrootste man voor E.D.C., geldt het zelfde. Hij was lang voorzitter en daarna ere-voorzitter. Dankzij Lub is veel uit de geschiedenis van E.D.C. bewaard gebleven. J.de Jong, C.Mantel en Jb.Kok vielen spoedig hierna als lid af. Wel lid, maar niet meespelend, waren nog: J.Mantel, J.Scholten, K.Gerrits (Grootebroek), J.Hart en S.de Hart.
De eersten die zich daarna aanmeldden waren (in volgorde): J.Sanstra, L.v.d.Spruyt, K.Smit, H.Wanink, A. Hoogkarspel, J.Keyzer, A.Zwaan jr, A.J.Slot, N.P.de Goede, J.Groen Dzn, A.v.Berne, B.Visser, A.Fasol, C.J.v.Kleeff, C.Zwart, W.Kooiman, E.Smit, G.v.Marle, H.Roosendaal en G.Fingerhoed.

Zo maar wat voorstellen ……

9 maart 1909, 3e Jaarvergadering. Voorstel van dhr. Jb.Kok om "op de klub-avonden het biljartspel niet meer toe te laten". Er werd lang gediscusseerd en de uiteindelijke beslissing was dat er na 10 uur op het groene laken gespeeld mocht worden! De club-avonden waren voortaan van 7 tot 10.

In 1909 is er zelfs een bestuurscrisis. B.& W. willen geen toestemming geven om de

Het club-blad

12 april ‘67 kwam het eerste clubblad uit, onder de naam EDC-NIEUWS. Voor die tijd had er wekelijks een rubriek in de krant gestaan, met uitslagen, standen en programma. Deze publicaties gingen moeizamer worden en de tijd leek rijp voor een eigen club-blad.

Boeken

E.D.C, is één van de weinige damclubs met een eigen Dam-bibliotheek waarin al een paar honderd werken verzameld zijn: jaargangen van diverse damtijdschriften, boeken over partijspel en problematiek, kortom alles wat met dammen te maken heeft. Inclusief boeken in het Engels en Russisch, zowel over het internationale spel als over het spel op de 64 velden.

De jeugd

Enkele malen werd er een Jeugd-afdeling in stand behouden, of werd in elk geval een stukje damorganisatie voor de jeugd verricht.
Het laatste voorbeeld dateert van 1970, toen een plaatselijk jeugdkampioenschap werd gehouden met maar liefst 83 deelnemers. Op de volgende pagina ziet U hier een foto van. Er werd gespeeld in het gebouw van Jeugdbelangen aan de Breedstraat. Als begeleiders ziet U (links) Jouke Klein, Karel de Jong, (rechts) Hans van der Veen en Wessel Kranghand.

E.D.C. in 1981

Het ledental van de vereniging schommelt rond de 30. Het bestuur wordt gevormd door:
Hans van der Veen (voorzitter), Cees Maliepaard (sekretaris), Jan Rijnders (penningmeester), Gert Bolt en Leo Grigoleit (commissarissen). Als competitieleider voor de 1e klasse fungeert de voorzitter, voor de 2e klasse Piet Groot, die tevens het materiaal onderhoudt.

Waarom een damclub?

Wat ziet een mens in dammen, kun je je als normaal Nederlands staatburger afvragen. Waarom dat zinloze geschuif met een paar houtjes over een vierkant bord? Er worden zelfs hele competities mee gehouden, nationale en internationale kampioenschappen.

Diverse Activiteiten

De gewoonlijke activiteiten van de E.D.C. zullen natuurlijk ook in dit jubileum-jaar plaats vinden:
- onderlinge competitie in twee klassen
- strijd om de wisselbekers in twee groepen

De toppers van NU

De twee sterkste spelers die E.D.C. in 1981 heeft zijn ongetwijfeld Cor Westerveld, kampioen in 1979 en in 1980, voorheen spelend voor Ons Genoegen Andijk en daarvoor bij Purmerend; en Nico de Boer uit Lutjebroek, voorheen spelend voor Andijk en G.S.Z. Bovenkarspel.
Zonder commentaar te geven hieronder een partij van deze twee spelers, gespeeld voor het districtskampioenschap in 1978, Westerveld met wit. We geven alleen twee diagrammetjes. Een uitgebreide analyse kunt U t.z.t. in het clubblad aan treffen.