1906 dec nr 10 HD VAD 1e jaargang pag 170

Mededeelingen.
Zaterdag 24 en Zondag 25 November j.l. zou de Heer J. de Haas op verzoek te Enkhuizen en Schagen Simultaan-séances geven. Een lichte ongesteldheid verhinderde hem hierin.
De Heer Ph. L. Battefeld verving hem volgaarne en met succes.
De Heer B, speelde 24 Nov. te Enkhuizen in Hotel Scholten 14 partijen waarvan hij 10 won, 3 remise maakte en 1 verloor tegen den Heer Brouwer. De Heeren Spijker en Visser maakten remise. De naam van den derden remisespeler is ons ontschoten. Duur der séance 2 uur 10 minuten.